پیوستن پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه به جمع حامیان رسانه ای کنفرانس


 پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه به جمع حامیان رسانه ای اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوست.