انتصاب جناب آقای پروفسور محمدرضا بهرنگی به عنوان دبیر علمی کنفرانس


نظر به مراتب علمی و تجارب ارزشمند جناب آقای پروفسور محمدرضا بهرنگی (چهره ماندگار مدیریت آموزشی) در زمینه‌های علمی-پژوهشی و با توجه به مذاکرات صورت گرفته از سوی دبیرخانه کنفرانس،  ایشان موافقت خود را به عنوان دبیر علمی اولین کنفرانس بین­ المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری اعلام نمودند.

امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از دیدگاه‌های ایشان و سایر اندیشمندان و صاحب‌نظران، این کنفرانس بتواند نقش شایسته خود را در ارتقاء سطح علمی و پژوهشی کشور ایفا نماید.

برخی از فعالیتها و افتخارات جناب آقای پروفسور محمدرضا بهرنگی :

 • استاد تمام علوم تربیتی و مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
 • مؤسس اولین دوره مدیریت آموزشی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و متعاقب آن در سالهای 1370و 1375
 • مؤسس و رئیس انجمن مدیریت آموزش ایران
 • عضو هیئت مدیره سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی
 • نماینده سازمان بین المللی آموزش علوم و تکنولوژی در منطقه خلیج فارس
 • نایب رئیس علوم رفتاری کرسی نظریه پردازی، نقد و بررسی
 • سردبیر فصلنامۀ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
 • سردبیر فصلنامۀ مدیریت بر آموزش سازمانها - 1381
 • استاد نمونه‌ كشوري - 1375
 • استاد نمونه‌ دانشگاه‌ (خوارزمی) تربيت‌ معلم - 1376
 • استاد محقق‌ نمونه دانشگاه خوارزمی - خرداد 1395
 • استادبرتر دانشگاهی درعرصۀ فعالیت­های علمی بین­ المللی
 • دكتري PH.D ‌در تعليم و تربيت در مديريت آموزشي كاليفرنياي‌ جنوبي‌ - 1358
 • کارشناسی ارشد آموزش عالی از دانشگاه دولتی کالیفرنیا لوس‌انجلس - 1356
 • با بیش از 300 مقاله علمی، پژوهشی، و ترویجی به زبان انگلیس، فارسی، و زبانهای دیگر و نیز بیش از 30 کتاب تألیفی و ترجمه ای در ویرایشهای مختلف.