پیوستن موسسه آموزش عالی علامه خویی (ره) به جمع حامیان کنفرانس


موسسه آموزش عالی علامه خویی (ره) به جمع حامیان اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوست.